Historia Parafii Ostrów

Parafia została erygowana 26 stycznia 1601 r. przez biskupa przemyskiego Wawrzyńca Goślickiego. Początkowo w jej skład weszły dwie wioski, Ostrów i Mikulice, wyłączone z macierzystej parafii Gać.
Około 150 lat temu parafia została powiększona o wioskę Białoboki wydzieloną z parafii Urzejowice.

Pierwszy kościół drewniany został zbudowany przez mieszkańców Ostrowa jeszcze przed erekcją parafii. Został on spalony przez Tatarów w 1624 r. W roku 1627 wybudowano drugi kościół. Był on konsekrowany w 1708 r. i służył wiernym do roku 1940.

Obecny kościół parafialny jest trzecim w historii parafii. Zbudowany został za czasów proboszczowania ks. kan. Jana Markiewicza w latach 1938-1940. W roku 1940 został poświęcony na miejsce kultu Bożego.