Sakrament Święceń

Święcenia kapłańskie, kapłaństwo, sakrament święceń - nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

Święcenia mają trzy stopnie: diakonat, właściwy prezbiterat i święcenia biskupie Potocznie ze święceniami kapłańskimi utożsamia się drugi stopień (wyświęconych nazywa się zwyczajowo księżmi, mimo, że formalnie są prezbiterami), natomiast biskupstwo określa się jako pełnię sakramentu kapłaństwa.

Współcześnie klerycy przyjmują święcenia diakonatu na co najmniej 6 miesięcy przed święceniami prezbiteratu, natomiast powoływanie stałych diakonów jest w Polsce rzadkie (w przeciwieństwie do krajów zachodnich). Diakonat upoważnia do udzielania w imieniu Kościoła sakramentu chrztu oraz błogosławienia małżeństw, przewodniczenia pogrzebu, głoszenia kazań i asystowania we mszy. Prezbiterom zastrzeżone jest sprawowanie eucharystii, sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych. Biskupi udzielają bierzmowania (choć prezbiterzy także mogą być jego nadzwyczajnymi szafarzami; w kościołach wschodnich udzielają go normalnie) oraz sakramentu święceń.

Papież Benedykt XVI 19 czerwca 2009 w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ogłosił Rok Kapłański z okazji 150 rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianney, która przypada w czerwcu 2010. Niech ten czas będzie poświęcony na refleksje dotyczące samego sakramentu kapłaństwa, jego znaczenia oraz modlitwy za wszystkich kapłanów oraz o nowe i święte powołania.

Powołania:

Ks. Prałat Julian Ryznar – diecezja Łowicka - rezydent w parafii Św. Bartłomieja w Domaniewicach - (Święcenia – 1957 w Łodzi)

Ks. Prałat Tadeusz Balawender – Archidiecezja Przemyska – rezydent –Parafia Św. Piotra w Krośnie – święcenia 1957 w Przemyślu)

Ks. Dziekan Kanonik Jan Żyła - proboszcz w Parafii w Maszewie – Archidiecezja Szczecińsko - Kamieńska

Ks. Kanonik Eugeniusz Wielgosz – proboszcz w Parafii w Jagielle (święcenia 1971 w Przemyślu)